ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

Στοιχεία εταιρείας

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α - ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15125
ΤΗΛ. 210.6302000 - FAX 210.6302510-1
ΑΦΜ: 998826943
ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
EMAIL: elperes@helpe.gr

Οικονομικές Καταστάσεις